32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu. Opłata adiacencka

2024-07-24

Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu. Opłata adiacencka w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek dokonanego jej podziału. Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
– STUDIUM PRZYPADKÓW –

Przeprowadzenie szkolenia ma na celu poznanie odpowiednich modeli obliczeniowych zastosowanych przez prowadzącego szkolenie w opiniach sądowych do określania wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu, jak również zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem obowiązujących zasad wyceny przy określaniu podstawy do ustalenia opłaty adiacenckiej przy podziale nieruchomości, wskazanie płaszczyzn sporu pomiędzy rzeczoznawcami majątkowymi a właścicielami nieruchomości przy określaniu podstawy odszkodowania za przejęcie nieruchomości przeznaczonych pod drogi.

KOGO DOTYCZY TEMAT SZKOLENIA:

  • Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych
  • Pracowników Gmin i Powiatów
  • Pracowników Starostw
  • Pracowników Urzędów Marszałkowskich,
  • Pracowników Urzędów Wojewódzkich oraz Zarządów Dróg
  • Pracowników Towarzystw Budownictwa Społecznego
  • Rzeczoznawców majątkowych
  • Adwokatów i Radców prawnych

JAKI JEST ZAKRES SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie zasad ustalania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, jak wygląda opłata adiacencka w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek dokonanego jej podziału, a także się jak wygląda odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej.

Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

Trener - mgr DAMIAN BUKOWSKI

Koszt szkolenia wynosi 500zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

Szkolenia spełniają wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych (Dz. U. 2018 poz. 811 & 2, pkt 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego  w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652).

 Szkolenia spełniają wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Adwokatów (Uchwała nr 76/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 18 stycznia 2020r. § 4.pkt. b) oraz Radców Prawnych (Uchwała nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020r. § 3 pkt. 1, 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego  w formach pozaszkolnych  (Dz.U. 2019 poz. 652). 

 

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.