I. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem danych jest przedsiębiorca: 4Edu spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Jagiellońskiej 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000339285, nr NIP: 6312598803; REGON: 241344550. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Monika Ogrodniczak.
   
 2. Wszelkie informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych, mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@4edu.com.pl.
   
 3. Cele i źródła w jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
  • ŹRÓDŁA - szeroko pojęta komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail, formularze zapytań, zapis na newsletter), zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna, spotkania biznesowe.
  • CELE - realizacja zamówień - usług - dostawa towarów, realizacja działań o charakterze sprzedażowym - marketingowym, realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
    
 4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w ustępie 2 mogą być:
  • osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów,
  • podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.
    
 5. Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego minimum w zakresie realizacji celów.
   
 6. Administrator (4Edu) zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych, przez m.in. działania takie jak: stosowanie haseł o wysokim stopniu bezpieczeństwa, oraz inne zabezpieczenia ogólnie przyjęte.
   
 7. Polityka retencji danych - dane będą przechowywane w czasie niezbędnym w związku:
  • realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  • działalnością marketingową firmy, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
    
 8. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
    
 9. Każdemu klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, o ile uznaje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
   
 10. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane poza terytorium Polski.
   
 11. Podanie przez klienta dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji oferowanych usług. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia/usługi.
   

II. PLIKI COOKIES

 1. Witryna www.4edu.com.pl używa COOKIES - są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. COOKIES ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia GOOGLE ANALITICS, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. COOKIES identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki COOKIES, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
   
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki COOKIES:
  • "niezbędne" pliki COOKIES umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki COOKIES wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki COOKIES, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • "reklamowe" pliki COOKIES, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia COOKIES poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami COOKIES jest dostępna na stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies