32 302 96 80 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 3/5 Facebook Instagram

Określenie wartości wybranego drzewostanu na wywłaszczanych nieruchomościach

2024-08-13

Określenie wartości wybranego drzewostanu na wywłaszczanych nieruchomościach. Służebność drogi koniecznej w praktyce – metodologia, aspekty praktyczne, założenia. Nakłady poczynione na nieruchomości w praktyce – metodologia ich określania wg zasad rynkowych.


Niniejsze temat szkolenia zapewnia kompleksowe wprowadzenie do dwóch istotnych zagadnień związanych z prawem nieruchomości i wyceną mienia: określeniem wartości drzewostanu na nieruchomościach objętych wywłaszczeniem oraz służebności drogi koniecznej. Dzięki szkoleniu, uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę na temat metodologii, praktycznych aspektów i założeń związanych z tymi zagadnieniami.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami oceny wartości drzewostanu,  drzew ozdobnych (metoda bydgoska) na nieruchomościach, które są przedmiotem procesu wywłaszczenia. Omówione zostaną zarówno metody ekonomiczne, jak i biologiczne, umożliwiające dokładne oszacowanie wartości drzewostanu. Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki należy uwzględnić podczas wyceny, takie jak wiek drzew, gatunki, stan zdrowotny, wartość gospodarcza i inne istotne parametry. Będą mieli również okazję zapoznać się z praktycznymi przykładami i studiami przypadków, aby lepiej zrozumieć zastosowanie tych metod w rzeczywistych sytuacjach.

Drugim ważnym tematem poruszanym na szkoleniu będzie służebność drogi koniecznej. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest służebność drogi koniecznej, jakie są jej założenia prawne i jakie są metody określania wysokości odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, na których ustanowiona zostaje taka służebność. Przeanalizowane zostaną praktyczne aspekty związane z ustalaniem trasy służebności, wykorzystaniem nieruchomości przez uprawnionego, a także ewentualnymi konfliktami i rozwiązywaniem sporów.

Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonego praktyka, który posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wyceny drzewostanów i służebności drogi koniecznej. Uczestnicy będą mieli również możliwość zadawania pytań i dyskusji na temat konkretnych przypadków, które mogą ich nurtować.

KOGO DOTYCZY TEMAT SZKOLENIA:

  • Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych
  • Pracowników Gmin i Powiatów
  • Pracowników Starostw
  • Pracowników Urzędów Marszałkowskich,
  • Pracowników Urzędów Wojewódzkich oraz Zarządów Dróg
  • Pracowników Towarzystw Budownictwa Społecznego
  • Rzeczoznawców majątkowych
  • Adwokatów
  • Radców prawnych

JAKI JEST ZAKRES SZKOLENIA:

Szkolenie zapewnia uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie wyceny drzewostanów i służebności drogi koniecznej. Uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia, które pozwolą im skutecznie podejść do tych zagadnień w swojej pracy zawodowej.


Chcesz uzyskać ramowy program szkolenia? Napisz do nas

Trener - mgr DAMIAN BUKOWSKI

Koszt szkolenia wynosi 500zł/os brutto
Przy zgłoszeniu większej ilości osób koszt uczestnictwa jest ustalany indywidualnie

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez Rzeczoznawców Majątkowych (Dz. U. 2018 poz. 811 & 2, pkt 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

Szkolenie spełnia wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Adwokatów (Uchwała nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015r. § 4.pkt. b) oraz Radców Prawnych (Uchwała nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015r. § 3 pkt. 1, 2). Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).

 

W przypadku zgłoszeń poprzez formularz zgłoszenia na naszej stronie, należy osobno na adres szkolenia@4edu.com.pl wysłać wypełnione Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody dostępne poniżej

Pliki do pobrania

Formularz zapisu na szkolenie

Uczestnicy


Dane nabywcy


Dane odbiorcy (jeśli inne niż nabywcy)


Wszystkie pola z * są wymagane.
Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Możemy przygotować dla Ciebie / zakładu pracy szkolenie „szyte na miarę”.
Skontaktuj się z nami w tej sprawie pisząc na szkolenia@4edu.com.pl lub telefonując na któryś z podanych nr kontaktowych.