Zapraszamy na konferencję

WODÓR PALIWEM NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI
NA PODSTAWIE POLSKIEJ STRATEGII WODOROWEJ
DO ROKU 2030 Z PERSPEKTYWĄ DO 2040 ROKU

To wydarzenie zostało stworzone z myślą o dążeniu do zrównoważonej transformacji energetycznej i spełnieniu założeń Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030, z perspektywą aż do 2040.

Transformacja energetyczna jest jednym z kluczowych wyzwań naszych czasów. Przechodzimy od tradycyjnych, "brudnych" źródeł energii w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań, a wodór wydaje się być jednym z najbardziej obiecujących nośników energii, który może pomóc w osiągnięciu naszych celów związanych z ochroną środowiska i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego....

 

Więcej infiormacji znajdą Państwo na stronie https://wodorpaliwemprzyszlosci.pl/